Låsbyte och stängning av bommar

Lås bytta vid G2 och G3 och bommar vi motsvarande gränder. G1 kommer inom kort.