Lagning av fog på garagetaken v 26-28

Under vecka 26-28 kommer fogen på respektive garagetak att åtgärdas. Arbetet startar måndag 22 juni och entreprenören heter Simtuna.

För att undvika skador uppmanas ni som har nedanstående garageplatser att flytta bilen under tiden arbetet pågår.

Garage G1: Plats 11, 12, 29, 30, 45, 46
Garage G2: Plats 67, 68, 83, 84, 103, 104, 119, 120
Garage G3: Plats 138, 139, 159, 160, 175, 176, 196, 197

Arbetet kommer påverka antalet tillgängliga platser på garagetaken men glädjande nog behöver vi inte stänga av hela parkeringen. Under veckorna 26-28 är det ok att parkera på uppfartsvägen samt på ena långsidan av garagen (där containers vid städdag brukar vara uppställda).

Hoppas ni har förståelse för att det kan bli lite rörigt under tiden arbetet utförs.

Mvh
Styrelsen