Julgranar

Vi kommer inte att ha någon gemensam insamling av julgranar. Granar får inte ställas vid soptunnorna utan var och en ansvar för att köra bort sin gran till kompostering.

Anledning till att vi inte kan ta hit containrar för insamling är att dessa måste låsas och bevakas när de skall stå öppna, annars hamnar annat än granar i dessa containrar. Följden blir en orimlig kostnad för samfälligheten.