Ingen flytt av soptunnor inom 60-området

Vi har varit i kontakt med Sollentuna energi och RenoNorden, som kör sopbilarna, angående frågan om att flytta tillbaks soptunnor från G3 till längst upp på uppfartsvägen i 60-området.
Tyvärr tillåter Sollentuna energi och RenoNorden inte bilarna att köra på uppfartsvägen eftersom det inte finns tillräckligt utrymme för att vända. De får inte backa och behöver annars en radie på 18 meter.