Information om ny skolbyggnad vid Rösjötorp

Vi har fått information från Sollentuna kommun om förslag till detaljplan avseende ny skolbyggnad intill befintlig skola vid Rösjötorp. Berörda fastighetsägare inom samfälligheten har fått information direkt från kommunen.

Mer information finns här:
Brev från kommunen
Detaljplan