Information om Asfaltprojektet – nu startar etapp 3

Tyvärr har den planerade återstarten av asfaltprojektet försenats pga den långa vintern. Under vecka 20/2013 kommer entreprenören att återuppta arbetet och etapp 3 av projektet startar igång.

Mer information här

Sjöbrisens asfalt 5