Information från Grannsamverkan – augusti 2014

Vår kontaktpolis Curt meddelar att det skett inbrott i vårt närområde och ber oss därför att vara extra uppmärksamma och ha en god grannsamverkan!

Vill du ha direkt information om det inträffar brott mm i vårt närområde?  Anmäl dig till Björn Hedlund, Lomvägen 495, grannsamverkan@sjobrisen.com för att komma med på vår maillinglista.