Information beträffande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning

Hej,
styrelsen får frågor rörande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning och om inte vi kan eller borde driva detta.

Dessvärre är det inte förenligt med samfällighetslagen som begränsar vår (styrelsens) möjlighet att samordna denna typ av renoveringar. Dessutom kommer den samordnande (vem det nu blir, om någon?) ha svårt att ställa något krav om att alla måste välja den åtgärd som den/de kommer fram till, som den bästa. 

I dagsläget har vi ännu inte fått ta del av föreläggandet så vi vet inte exakt hur det kommer att vara utformat. Min gissning är att Attunda inte kommer att säga exakt så här ska ni göra och dessa ska ni anlita pga att Attunda är tillsynsmyndighet och då får de inte rekommendera specifika lösningar eller företag. Men jag gissar att det kommer att stå att brandavskiljningen ska vara tät (vilket kan ske genom flera olika alternativ), alternativt EI30. Hur respektive fastighetsägare uppfyller detta blir upp till var och en, vissa kanske väljer att utföra det själva, andra tar in en konsult.  

Med detta sagt, jag tror att någon form av samordning hade varit den bästa lösningen för oss boende, både ur säkerhetssynpunkt såväl som den ekonomiska aspekten, den samordningen kommer dock inte att kunna vara styrelsen i sin egenskap av styrelse, även om vi kanske hade varit ”den naturliga parten”, men vi får helt enkelt inte det. Dock ser vi gärna att en samordning sker från någon/några övriga.

Hälsningar 
Styrelsen genom Patrik Asp