Inbjudan till samråd om gång- och cykelväg längs väg 262, Edsbergsvägen

Det finns behov av en separat gång- och cykelväg längs väg 262, Edsbergsvägen, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Därför har Trafikverket börjat arbetet med att ta fram en vägplan, där man studerar sträckan mellan Rösjön och Enebybergsvägen. Gång- och cykelvägen sammanfaller med det utpekade Edsvikenstråket – ett regionalt cykelstråk som sträcker sig längs Edsbergsvägen, mellan Sollentunavägen och Norrtäljevägen. I dag finns ingen separat gång- och cykelväg mellan Rösjön och Enebybergsvägen, vilket innebär att gång- och cykeltrafik hänvisas till lokalgator med blandad trafik. I projektet ingår även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen/Lomvägen samt Edsbergsvägen/Enebybergsvägen.

Välkommen till samråd för allmänheten

Tid: Tisdagen den 3 mars, kl 18.30
Plats: Kärrdalsskolan, Sollentuna

Som ett led i att ta fram en vägplan för projektet har Trafikverket tagit fram en samrådshandling. Vi samråder om denna under tiden 19 februari till 13 mars 2015.

Handlingarna finns tillgängliga på

  • Trafikverket, Region Stockholm, Solna strandväg 98, Solna
  • Sollentuna kommun, Turebergs Torg 1.
  • Danderyds kommun, Mörby centrum, plan 4.

Här kan du läsa handlingarna på  här på webben 

Har du synpunkter – skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagning, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge, eller via e-post stockholm@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2014/45542.

Dina synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket senast fredagen den 13 mars 2015