Höstens städdag

Höstens städdag inträffar lördagen den 17:e oktober och styrelsen har beslutat att tillämpa samma upplägg som i våras pga Covid19-pandemin. Vi kommer därför inte att kunna samlas vilket innebär att korvgrillningen med tillhörande information från styrelsen kommer att utgå även denna gång. För den som ändå vill vara med och göra vårt område fint kommer krattor och andra redskap finnas tillgängliga från kl 10 vid bouleplanen och containrar att slänga trädgårdsavfall är beställda och kommer ställas upp vid garagen i 204-området.