Hämtning av vitvaror

SEOM har ändrat sitt schema för hämtning av vitvaror, vilket innebär att de inte längre hämtar på en specifik dag utan anpassar sin hämtning efter antal anmälda objekt, dock fortfarande var fjärde vecka. Se meddelande från SEOM nedan:

Beställning kan göras via blankett på SEOM:s hemsida.

Detta innebär att vi fortsättningsvis inte kan publicera datum för hämtning av vitvaror i vår kalender.

//Styrelsen