Grovsopor vid våra gemensamma soptunnor

Grovsopor vid våra gemensamma soptunnor

Sopkärlen är ämnade för hushållsopor och inte för grovsopor, kartonger, trädgårdsavfall och liknande. Vi betalar gemensamt för sophämtningen och vi är alla ansvariga för att detta sköts. Är sopkärlet fullt när du kommer? Använd ett annat kärl. Tunnor som står med öppet lock drar till sig fåglar och i förlängningen skadedjur (råttor mm).

Grovsopor och trädgårdsavfall ber vi er samla ihop och åka med till exempelvis Hagbytippen. Kartonger, tidningar, glas, plast och metall lämnas på lämplig återvinningsplats. Närmast är vid nerfarten till Rösjöbadet. Inga sopor får placeras utanför de uppställda kärlen. 

Grovsopor som lämnas kommer inte automatiskt att transporteras bort. Antingen måste styrelsen anlita t ex Lövhagen att transportera skräpet vilket innebär en kostnad för arbetstid och fordon samt dessutom tömningsavgift på tippen, eller också är det någon boende som på eget initiativ tar med sig skräpet till tippen. 

Du/ni som lämnar grovsopor i området. Tycker ni det är ok att andra ska behöva lägga ned tid och pengar på att transportera bort ert skräp?

 

Bild tagen vid G1. Foto: Henry Eivarsson