Förtydligande om sophämtningstider

Björn Berg, RenoNorden AB som håller i soptömningen i Sollentuna lämnar följande information:
Gemensamhetskärlen för sopor (bruna och gröna) töms nu på måndagar tills annat meddelas.
Hushåll med egna kärl har fortsatt tömning på fredagar.