Föreläggande förbättrat brandskydd

Nu har föreläggandet från Brandkåren Attunda kommit. I stort sett hela områden, både de större och mindre radhusen har fått detta. Problemen berör konstruktionen, generellt brukar man ej kunna ställa krav på att förändra konstruktioner i efterhand men i detta fall hänvisar man till LSO (lagen om skydd mot olyckor) och inte till BBR (Boverkets byggregler). Det Attunda hänvisar till är skäligt brandskydd. Detta görs även på andra ställen i landet, tex Uppsala. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/radhusagare-maste-forbattra-brandskyddet
Styrelsen kommer ej att kunna driva detta eller kräva något då var och en äger sin egna fastighet och det således är respektive ägares ansvar, föreläggandena är även ställda mot fastighetsägarna. Men styrelsen ser gärna att de (vi) boende går ihop, då vi borde kunna pressa priserna, för detta måste åtgärdas. Om du har Facebook och är medlem i den fristående sidan Sjöbrisen så vet jag att en diskussion har dragit igång om hur vi boende ska samköra detta. 

Hälsningar
Patrik Asp