Faktura samfällighetsavgift

Faktureringen av samfällighetsavgiften avseende juli-december brukar vanligtvis faktureras i början av september men har tyvärr blivit något försenad. Fakturan kommer dock att skickas ut senast måndag 23/9 och ha sista betaldatum 31/10.