Facebookgrupp för boende i Sjöbrisen

Genom ett mycket bra initiativ av en boende i området, har det startats en sluten Facebookgrupp för alla som bor i området. I detta forum är det tänkt att ta upp saker som händer i området samt frågor som rör enskilda fastigheter, som tips på renoveringar etc. Gruppens namn är Sjöbrisen och man måste bli godkänd som medlem av gruppens administratör.

Forumet berör dock inte den lagstadgade förvaltningen av föreningens gemensamma tillgångar, dvs det som omfattas av samfällighetsföreningen. Och därför drivs forumet också helt utan samfällighetens medverkan.

Vad gäller frågor som rör samfälligheten, dvs våra gemensamma tillgångar som tex våra vägar, grönområden, lekplatser, garagedäcken etc. ber vi er att även fortsättningsvis ta kontakt med oss via hemsidan, eller direktkontakt via mail eller telefon med enskilda styrelsemedlemmar.