Extrastämma 19:e september

Delägare i GA:2 (fastighetsägarna till Sjöbrisen 1-204) kommer att kallas till extrastämma angående ett eventuellt införande av elbilsladdning i gemensamhetsgaragen. Stämman hålls i Kärrdalsskolans matsal, ingång C, torsdagen den 19:e september kl 19. Kallelse kommer att gå ut under vecka 36. Läs mer om status i projektet under rubriken Projekt – Utredning Elbilsladdning.