Avdrag för räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer.
Samfällighetens räntekostnad för 2017 är 86 066 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 326 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration)