Automatisk stängning av portar i G1 och G2

Automatisk stängning av garageportar har installerats i G1 och G2. Under en period kommer stängningstiden för portarna att testas och justeras allt eftersom.

För närvarande är det problem med att öppna dörren bredvid porten i G1 inifrån, även där tittas på en lösning.