Problem med skadegörelse vid gemensamma garage

Under den senaste tiden har det tyvärr förekommit skadegörelse och inbrottsförsök i våra gemensamma garage. Vi behöver därför alla hjälpas åt att vara extra uppmärksamma och se till att portar och dörrar är ordentligt stängda.

Alla Sjöbrisare som vill ha direkt information om det inträffar brott mm i vårt närområde anmäler detta till Björn Hedlund, Lomvägen 495, grannsamverkan@sjobrisen.com