Revisorer

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsens förvaltning och vid årsstämman väljs två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter.

Vi årsstämman 2020 valdes följande revisorer:

Erik Wiklund, Lomvägen 525 (ordinarie revisor)
Dag Åstrand, Lomvägen 449 (ordinarie revisor)

Per Andersson, Lomvägen 293 (revisorssuppleant)
David Wahrén, Lomvägen 533 (revisorssuppleant)