Revisorer

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsens förvaltning och vid årsstämman väljs två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter.

Vi årsstämman 2022 valdes följande revisorer:

Dag Åstrand, Lomvägen 449 (ordinarie revisor)
Linnea Borén Guve, Lomvägen 83 (ordinarie revisor)

Pär Andersson, Lomvägen 293 (revisorssuppleant)
David Wahren, Lomvägen 533 (revisorssuppleant)