Revisorer

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsens förvaltning och vid årsstämman väljs två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter.

Vi årsstämman 2023 valdes följande revisorer:

Dag Åstrand, Lomvägen 449 (ordinarie revisor)
Linnea Borén Guve, Lomvägen 83 (ordinarie revisor)

Per Berling, Lomvägen 95 (revisorssuppleant)
David Wahren, Lomvägen 533 (revisorssuppleant)