Författare: admin

Information från styrelsemöten

Läs mer om vad som har avhandlats på våra senaste styrelsemöten

Information beträffande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning

Hej, styrelsen får frågor rörande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning och om inte vi kan eller borde driva detta. Dessvärre är det inte förenligt med samfällighetslagen som begränsar vår (styrelsens) möjlighet att samordna denna typ av renoveringar. Dessutom kommer den samordnande (vem det nu blir,

Höstens städdag lördag 20 oktober

Foto: Tomas Johansson

Höstens städdag genomförs lördag den 20 oktober mellan klockan 10 och 14.  Väl mött! Mer information

Problem med skadegörelse vid gemensamma garage

Under den senaste tiden har det tyvärr förekommit skadegörelse och inbrottsförsök i våra gemensamma garage. Vi behöver därför alla hjälpas åt att vara extra uppmärksamma och se till att portar och dörrar är ordentligt stängda. Alla Sjöbrisare som vill ha

Information från styrelsen juni 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar: Sjöbrisen – Info till medlemmar juni 2018

Sopning av området våren 2018

Foto: Tomas Johansson

I slutet på vecka 17/början på vecka 18 planerar Lövhagen att sopa i området och ta upp grus/sand.

Vårens städdag lördag 5 maj

Foto: Tomas Johansson

Vårens städdag genomförs lördag den 5 maj mellan klockan 10 och 14. Läs mer Väl mött!

Avdrag för räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer. Samfällighetens räntekostnad för 2017 är 86 066 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 326 kronor. Detta görs

Kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämma 12 mars-2018

I helgen har kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämman den 12/3-2018 delats ut i samtliga medlemmars brevlådor. Handlingarna finns även på denna länk: Kallelse och årsmöteshandlingar  och Uppdaterad revisionsberättelse 2017

Förtydligande Aerius Ventilation

Företaget Aerius Ventilation utför arbeten i området med att rensa ventilationskanaler. Observera att detta INTE är något som har initierats av styrelsen. Ordförande, Henry Eivarsson, blev under onsdag 7/2 informerad om att Aerius kommer att utföra arbeten i området och

Top