Nedan länk ger er en länk till mobila återvinningscentralen som kommer till Kärrdalsskolans parkeringsplats.https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/atervinning/mobila-atervinningscentralen-lat-atervinningscentralen-komma-till-dig/

Garageport reparation på G2 är beställd och jobbet kommer att göras så snart som möjligt. Lite avhängigt väder då material och installation är beroende av plusgrader i mark och luft.

Höststäddagen är satt till den 23 Oktober 2021. Containrar för enbart trädgårdsavfall kommer att finnas som vanligtMer information kommer om eventuell korvgrillning etc. Väl mött! /Styrelsen

Information om utkvittering av nya garage/bom-nycklar finns publicerad på medlemssidan.Det är fortfarande ett antal personer som inte hämtat sina nycklar (2021-11-25) Det efter påminnelser här på hemsidan och via lappar i brevlådor.

Snart är det dags att installera permanenta farthinder och vägbommar i området. Informationsbrev om detta har delats ut brevledes och brevet finns nu också upplagt på medlemssidan här på webben. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information för att underlätta genomförandet, …

Trafiksäkerheten Läs mer »

Under nästa vecka kommer första faktureringen för nyttjande av de nya elbilsladdarna i gemensamhetsgaragen. Kostnaden som faktureras avser elbilsladdning och el som förbrukats via de sk. schuko-uttagen (huvudsakligen motorvärmning). Faktureringsperiod är december 2020 – mars 2021. Priset för den rörliga …

Faktura elbilsladdning Läs mer »

Välkomna på städdag lördagen den 8 maj! Vi träffas vid boulebanan kl 10. Där kommer det som vanligt att finnas krattor, sopborstar mm och containrar kommer att ställas upp vid gemensamhetsgaragen. Tyvärr blir det ingen samling med korvgrillning denna gång …

Vårens städdag Läs mer »

Våren är här! Under nästa vecka (v15) kommer gator och gränder i vårt område att sopas. Ställ om möjligt bilarna i garagen så att ”sopbilen” inte hindras utan kommer åt ordentligt.

För fastigheter i 204-området uppgick räntekostnaden för 2020 till 25594,20 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar i 204-området till en 204-del, d v s 125 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration).