Bygga och renovera

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt kan du först behöva skaffa bygglov och andra tillstånd innan du börjar arbetet. Kontrollera vad som gäller för din typ av renovering hos kommunens Bygglovenhet. Det samma kan även gälla färgval vid ommålning av husen.

Vi vill också påminna om att alla hus i området är byggda i början av sjuttiotalet. Vilket innebär att vissa av de ursprungliga byggmetoder och material som används då, inte gäller för dagens normer.

Om det krävs att vattenventiler vid distributionspunkter exempelvis i gata skall alltid SEOM kontaktas.
Alla ventiler/rör/anslutningar för vatten till fastigheten som berör gemensamma anläggningar(fler än den egna fastigheten)  så skall alltid SEOM kontaktas.

Ett färskt exempel är en analys av material och lim som använts i originalgolvmattorna (analys på Pegasus lab – Eurofins Environment Testing Sweden AB). Det har visat förekomst av asbest. Det är därför mycket viktigt att säkerställa en korrekt och professionell borttagning av sådant material från ditt hus. Notera även att eternitplattor innehåller asbest. Originalplattorna på nedre delen av förråden i 204-området utgörs av eternit och är ännu ett exempel på byggmaterial i våra hus som måste hanteras varsamt.

Åtkomst till tak.
De stegar som finns på gavelradhusen tillhör den fastighet där den är monterad. Nyttjandet av stegen bör samordnas med den fastighetsägaren. Se höstbrev från 2020 för fler detaljer. Dokumentet finns på medlemssidan.