Information från styrelsemöten

Varför publiceras inte protokoll?

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Samfällighetsföreningar hanterar personuppgifter och betraktas i såväl PUL som GDPR som personuppgiftsansvariga och ska alltså efter dataskyddsförordningens ikraftträdande iaktta de nya bestämmelserna. Efter deltagande i utbildning gällande GDPR som hållits av jurister från Villaägarna har styrelsen valt att ta bort alla protokoll från hemsidan. Detta har, vad styrelsen förstått, gjort att ett antal medlemmar har reagerat.

Villaägarnas jurister avråder från att styrelseprotokoll är offentliga för någon annan än styrelsen. I vår samfällighetsförening har vi ändå tidigare (innan GDPR trädde i kraft), valt att offentliggöra protokollen. Styrelsen har tecknat avtal gällande ny hemsida via Villaägarna där vi kommer få möjlighet att ha olika behörighetsnivåer vilket i sin tur innebär att vi kommer kunna lägga upp protokoll så att enbart medlemmarna kan läsa protokollen men att vi inte publicerar dessa offentligt utanför föreningen.  

Information från styrelsemöten i augusti och september. 

Flera av frågorna som avhandlats både under augusti och september gäller utemiljön där Lövhagen har fått en del uppdrag. Ekonomiskt har inga konstigheter uppmärksammats.

Garageprojektet fortskrider med utförda betongprover etc. Provsvar visar att betongen är i godkänt skick men har en hel del sprickbildningar vilket kan försämra skicket på kort tid om vi inte utför de tänkta åtgärderna.

Handlingsplan för de permanenta farthindren pågår och kontakt med entreprenör kommer ske inom kort. Ett önskemål om pingisbord utomhus har inkommit och vi väntar på prisuppgift från Lövhagen. 

Brandkåren Attundas tjänsteanteckning har också diskuterats, men där har styrelsen inget ansvar utan föreläggande kommer att delges respektive fastighetsägare, förmodligen i höst.

Städdagen kommer att ske den 20 oktober och vi hoppas på god uppslutning. Inom relativt snar framtid kommer vi att lansera vår nya webbplats som ligger hos Villaägarna, se mer info ovan. 

På senare tid har det varit en del stölder och misstänkta individer i området och då framförallt kring garagen, specifikt vid G2. Vi får samtliga hjälpas åt att hålla koll för att hålla buset borta. 

 /Patrik Asp sekreterare Sjöbrisen