Kategori: Nyheter

Byte av garagenycklar

Information om utkvittering av nya garagenycklar finns nu publicerad på medlemssidan.

Trasig garageport G2

Vi får just nu många frågor kring den trasiga garageporten i G2 och status är att reparation av styrsystemet är beställd, men vi har ännu inte fått besked om när i tid det kommer att ske.

Årsstämma

Årsstämma för verksamhetsåret 2020 kommer att hållas tisdagen den 22 juni kl 19 på bollplanen i 60-området. Av smittskyddsskäl har styrelsen valt att förlägga mötet utomhus och även förberett att den som vill lättare kan delta via ombud. Hur detta

Problem garageportar

Just nu har vi garageportar i G2 & G3 som inte fungerar som de ska. Analys av felorsak pågår och styrelsen tar därefter fram förslag på åtgärd.

Trafiksäkerheten

Snart är det dags att installera permanenta farthinder och vägbommar i området. Informationsbrev om detta har delats ut brevledes och brevet finns nu också upplagt på medlemssidan här på webben. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information för att underlätta genomförandet,

Faktura elbilsladdning

Under nästa vecka kommer första faktureringen för nyttjande av de nya elbilsladdarna i gemensamhetsgaragen. Kostnaden som faktureras avser elbilsladdning och el som förbrukats via de sk. schuko-uttagen (huvudsakligen motorvärmning). Faktureringsperiod är december 2020 – mars 2021. Priset för den rörliga

Vårens städdag

Välkomna på städdag lördagen den 8 maj! Vi träffas vid boulebanan kl 10. Där kommer det som vanligt att finnas krattor, sopborstar mm och containrar kommer att ställas upp vid gemensamhetsgaragen. Tyvärr blir det ingen samling med korvgrillning denna gång

Sopning av gator

Våren är här! Under nästa vecka (v15) kommer gator och gränder i vårt område att sopas. Ställ om möjligt bilarna i garagen så att ”sopbilen” inte hindras utan kommer åt ordentligt.

Ränteavdrag i deklarationen

För fastigheter i 204-området uppgick räntekostnaden för 2020 till 25594,20 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar i 204-området till en 204-del, d v s 125 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration).

Årsstämman framflyttad

Som styrelsen tidigare meddelat via utdelat medlemsbrev är årsstämman flyttad pga covid-pandemin. Styrelsen återkommer med tidpunkt så snart det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt. Verksamhetsberättelsen för 2020 finns redan nu tillgänglig på medlemssidan och kompletta möteshandlingar

Top