Kategori: Nyheter

Status avseende utredning ”att kunna ladda elbil”

Laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjuden. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag! En utredning pågår sedan 2017 för

Ändring av dag för sophämtning

SEOM har ändrat hämtdag för hushållssopor till torsdagar. Ändringen började gälla f o m 6/5

Vårens städdag lördag 11 maj

Foto: Tomas Johansson

Vårens städdag genomförs lördag den 11 maj mellan klockan 10 och 14. Läs mer Väl mött!

Konstituerande styrelsemöte 2019

Information från konstituerande styrelsemöte den 26/3 finns här.

Med anledning av föreläggandet från Brandkåren Attunda

Flera medlemmar i Sjöbrisens samfällighetsförening har för en tid sedan fått föreläggande som berör brandskydd riktade mot sig från Brandkåren Attunda. Det är upp till var och en att åtgärda de brister som finns och inget styrelsen kan eller får

Avdrag för räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer. Samfällighetens räntekostnad för 2018 var 35 148 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 133 kronor. Detta görs

Problem med garageporten i G1

Garageporten i G1 är trasig och enligt servicepersonal kommer felet åtgärdas om ca 3 veckor. Anledningen är att motoraxeln är skadad och drevet trasigt. Det finns tyvärr inga reservdelar utan drevet kommer specialtillverkas.

Protokoll ordinarie årsstämma 2019

Protokollet från årsmötet den 11/3-2019 finns nu på sidan Protokoll/Information från styrelsemöten.

Idéstudie detaljplaner och möjlig markförsäljning

Styrelsen har under 2018 genomfört en idéstudie för att på ett informativt och relevant sätt kunna informera medlemmarna i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen om vad en eventuell förändring av gällande detaljplan och en försäljning av samfälld mark kan innebära. Idéstudien beskriver frågorna

Föreläggande förbättrat brandskydd

Nu har föreläggandet från Brandkåren Attunda kommit. I stort sett hela områden, både de större och mindre radhusen har fått detta. Problemen berör konstruktionen, generellt brukar man ej kunna ställa krav på att förändra konstruktioner i efterhand men i detta fall

Top