Kategori: Nyheter

Idéstudie detaljplaner och möjlig markförsäljning

Styrelsen har under 2018 genomfört en idéstudie för att på ett informativt och relevant sätt kunna informera medlemmarna i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen om vad en eventuell förändring av gällande detaljplan och en försäljning av samfälld mark kan innebära. Idéstudien beskriver frågorna

Föreläggande förbättrat brandskydd

Nu har föreläggandet från Brandkåren Attunda kommit. I stort sett hela områden, både de större och mindre radhusen har fått detta. Problemen berör konstruktionen, generellt brukar man ej kunna ställa krav på att förändra konstruktioner i efterhand men i detta fall

Status avseende projekt ”att kunna ladda elbil”

Laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är inte tillåtet. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag! En utredning pågår sedan 2017 för att se om

Påminnelse – Problem med stängning av garageportar

© Foto: Henry Eivarsson

På grund av att vi tyvärr till och från har problem med den automatiska stängningen av portarna i G1 och G2 påminner vi återigen: Tyvärr kan det bli fukt på sensorplattorna i garageportarna som medför att portarna ej stängs automatiskt genom nyckel eller tryck på dosa. Det är

Årsstämma 2019 – måndag 11 mars

Årsstämma 2019 – avseende verksamhetsåret 2018 – kommer att hållas måndagen den 11 mars klockan 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till alla medlemmar.

Brandskydd

I varje hem bör de 3 B:ena finnas; brandvarnare, vilket är ett minimum för att ha ett skäligt brandskydd samt brandsläckare och brandfilt. En brandvarnare täcker ungefär 60 kvm, detta innebär att vi behöver minst 2-3 stycken i våra hus

Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dagen för inlämning av motioner till nästa års stämma är 31/12-2018. Dessa kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.

Insamling av julgranar januari 2019

Boende inom Sjöbrisen har möjlighet att fram till måndag 14/1 lämna sin gran vid en uppsamlingsplats vid respektive garage. Skyltar som anger plats kommer att sättas upp. Tisdag 15/1 hämtas granarna för transport till återvinning. Styrelsen vädjar till alla boende att endast lämna julgranar då

Information från styrelsen december 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar: Sjobrisen – Info till medlemmar december 2018

Information från styrelsemöten

Läs mer om vad som har avhandlats på våra senaste styrelsemöten

Top