Kategori: Nyheter

Årsstämma 2019 – måndag 11 mars

Årsstämma 2019 – avseende verksamhetsåret 2018 – kommer att hållas måndagen den 11 mars klockan 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till alla medlemmar.

Brandskydd

I varje hem bör de 3 B:ena finnas; brandvarnare, vilket är ett minimum för att ha ett skäligt brandskydd samt brandsläckare och brandfilt. En brandvarnare täcker ungefär 60 kvm, detta innebär att vi behöver minst 2-3 stycken i våra hus

Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dagen för inlämning av motioner till nästa års stämma är 31/12-2018. Dessa kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.

Insamling av julgranar januari 2019

Boende inom Sjöbrisen har möjlighet att fram till måndag 14/1 lämna sin gran vid en uppsamlingsplats vid respektive garage. Skyltar som anger plats kommer att sättas upp. Tisdag 15/1 hämtas granarna för transport till återvinning. Styrelsen vädjar till alla boende att endast lämna julgranar då

Information från styrelsen december 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar: Sjobrisen – Info till medlemmar december 2018

Information från styrelsemöten

Läs mer om vad som har avhandlats på våra senaste styrelsemöten

Information beträffande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning

Hej, styrelsen får frågor rörande Brandkåren Attundas tjänsteanteckning och om inte vi kan eller borde driva detta. Dessvärre är det inte förenligt med samfällighetslagen som begränsar vår (styrelsens) möjlighet att samordna denna typ av renoveringar. Dessutom kommer den samordnande (vem det nu blir,

Höstens städdag lördag 20 oktober

Foto: Tomas Johansson

Höstens städdag genomförs lördag den 20 oktober mellan klockan 10 och 14.  Väl mött! Mer information

Problem med skadegörelse vid gemensamma garage

Under den senaste tiden har det tyvärr förekommit skadegörelse och inbrottsförsök i våra gemensamma garage. Vi behöver därför alla hjälpas åt att vara extra uppmärksamma och se till att portar och dörrar är ordentligt stängda. Alla Sjöbrisare som vill ha

Information från styrelsen juni 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar: Sjöbrisen – Info till medlemmar juni 2018

Top