Kategori: Nyheter

Vårens städdag

Välkomna på städdag lördagen den 8 maj! Vi träffas vid boulebanan kl 10. Där kommer det som vanligt att finnas krattor, sopborstar mm och containrar kommer att ställas upp vid gemensamhetsgaragen. Tyvärr blir det ingen samling med korvgrillning denna gång

Sopning av gator

Våren är här! Under nästa vecka (v15) kommer gator och gränder i vårt område att sopas. Ställ om möjligt bilarna i garagen så att ”sopbilen” inte hindras utan kommer åt ordentligt.

Ränteavdrag i deklarationen

För fastigheter i 204-området uppgick räntekostnaden för 2020 till 25594,20 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar i 204-området till en 204-del, d v s 125 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration).

Årsstämman framflyttad

Som styrelsen tidigare meddelat via utdelat medlemsbrev är årsstämman flyttad pga covid-pandemin. Styrelsen återkommer med tidpunkt så snart det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt. Verksamhetsberättelsen för 2020 finns redan nu tillgänglig på medlemssidan och kompletta möteshandlingar

Stängning av garageportar

Styrelsen vädjar till alla som parkerar i gemensamhetsgaragen att aktivt stänga porten vid utfart eftersom den automatiska stängningen fungerar dåligt i kall och fuktig väderlek.

Bortforsling av julgranar

Samfälligheten kommer att ordna gemensam bortforsling av kasserade julgranar för den som så vill. Uppsamlingsplats kommer att finnas vid respektive gemensamhetsgarage. Den 19:e januari kommer Lövhagen att transportera bort granarna, så se till att granen finns på plats innan dess.

Motioner till årsstämman

Årsstämman äger rum tisdagen den 16 mars 2021. Har du ett förslag som du vill lyfta? Lämna motion till styrelsen senast 31 december 2020. Motionen bör innehålla en rubrik, en beskrivning av vad motionen handlar om, ett förslag på vad

Elbilsladdningen i drift!

Anläggningen för elbilsladdning och utökad motorvärmarfunktion godkändes och driftsattes 2020-11-27. Projektet går nu in i avslutningsfas med rapportering till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet mm. Slutrapport kommer till årsmötet 2021-03. För närvarande laddar 13 elbilar i anläggningen. Här på Sjöbrisens hemsida

Styrelse 2021

Vem skulle du vilja se i samfällighetsföreningens styrelse 2021? Vilka perspektiv tycker du ska finnas representerade? Kan du själv tänka dig att jobba en period med frågor som angår oss alla? Har du idéer och tankar så hör av dig

Avrinning 60-området

Lövhagen Mark & trädgård har påbörjat arbetet med att förbättra avrinningen i området. Pilotlösningen utanför Lomvägen 503 fungerar väl, och samma åtgärd ska vidtas för övriga 59 fastigheter. Arbetet måste anpassas efter väderförhållandena och görs därför på en tvärgata i

Top