Kategori: Nyheter

Styrelse 2021

Vem skulle du vilja se i samfällighetsföreningens styrelse 2021? Vilka perspektiv tycker du ska finnas representerade? Kan du själv tänka dig att jobba en period med frågor som angår oss alla? Har du idéer och tankar så hör av dig

Avrinning 60-området

Lövhagen Mark & trädgård har påbörjat arbetet med att förbättra avrinningen i området. Pilotlösningen utanför Lomvägen 503 fungerar väl, och samma åtgärd ska vidtas för övriga 59 fastigheter. Arbetet måste anpassas efter väderförhållandena och görs därför på en tvärgata i

Höstbrev från styrelsen

Det är mycket på gång i samfälligheten och styrelsen delade ut information om detta brevledes under sista veckan i oktober. Har du missat det eller har lappen kommit bort? Då hittar du brevet på medlemssidan under Övrig information.

Höstens städdag

Höstens städdag inträffar lördagen den 17:e oktober och styrelsen har beslutat att tillämpa samma upplägg som i våras pga Covid19-pandemin. Vi kommer därför inte att kunna samlas vilket innebär att korvgrillningen med tillhörande information från styrelsen kommer att utgå även

Införande av elbilsladdning

Snart är installationen av elbilsladdare klar i våra gemensamhetsgarage! Läs mer om vad som händer nu i senaste statusuppdateringen (2020-09-18).

Gatubelysning

Sedan någon vecka tillbaka lyser återigen alla våra gatlyktor. Felet utgjordes av två fel, ett kunde lösas genom omkoppling, medan det andra krävde att kabeln var tvungen att grävas upp för att lagas då den bränt av och orsakat kortslutning.

Status gatubelysning

En första bedömning angående felet på gatubelysningen i 60-området indikerar att felet kan vara av allvarligare karaktär. Det innebär dessvärre att det kan komma att ta tid innan felet är avhjälpt.

Fel på gatubelysning

Gatubelysningen i 60-området är ur funktion och felsökning pågår. Styrelsen hoppas att felet ska vara åtgärdat inom kort.

Uppdaterad status elbilsladdningsprojektet

Nu finns det uppdaterad info i elbilsladdningsprojektet. Läs mer på projektets webbsida.

GDPR

Samfälligheten har upprättat ett dokument som beskriver föreningens hantering av personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen. Dokumentet finns att läsa på hemsidan under rubriken Styrelsen – GDPR

Top