Kategori: Nyheter

Höstens städdag

Höstens städdag inträffar lördagen den 17:e oktober och styrelsen har beslutat att tillämpa samma upplägg som i våras pga Covid19-pandemin. Vi kommer därför inte att kunna samlas vilket innebär att korvgrillningen med tillhörande information från styrelsen kommer att utgå även

Införande av elbilsladdning

Snart är installationen av elbilsladdare klar i våra gemensamhetsgarage! Läs mer om vad som händer nu i senaste statusuppdateringen (2020-09-18).

Gatubelysning

Sedan någon vecka tillbaka lyser återigen alla våra gatlyktor. Felet utgjordes av två fel, ett kunde lösas genom omkoppling, medan det andra krävde att kabeln var tvungen att grävas upp för att lagas då den bränt av och orsakat kortslutning.

Status gatubelysning

En första bedömning angående felet på gatubelysningen i 60-området indikerar att felet kan vara av allvarligare karaktär. Det innebär dessvärre att det kan komma att ta tid innan felet är avhjälpt.

Fel på gatubelysning

Gatubelysningen i 60-området är ur funktion och felsökning pågår. Styrelsen hoppas att felet ska vara åtgärdat inom kort.

Uppdaterad status elbilsladdningsprojektet

Nu finns det uppdaterad info i elbilsladdningsprojektet. Läs mer på projektets webbsida.

GDPR

Samfälligheten har upprättat ett dokument som beskriver föreningens hantering av personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen. Dokumentet finns att läsa på hemsidan under rubriken Styrelsen – GDPR

Störningar i tv-nätet

På tisdag 30:e juni kommer matningen till laddstationerna i G2 att kopplas på vilket kan innebära störningar i kabeltv-nätet i delar av området. Arbetet beräknas pågå mellan 8-11.

Status Projekt Elbilsladdning

På tisdag 9/6 påbörjas installationen i G3 och information till berörda har delats ut i brevlådorna i fredags 5/6. Det är extra viktigt att alla följer de parkeringsinstruktioner som meddelats eftersom arbete kommer pågå parallellt i G2 och G3 under

Projektstart Elbilsladdning

Projektet att införa elbilsladdning i gemensamhetsgaragen påbörjas måndag den 25:maj. G2 är det garage som är först ut och för att arbetet ska löpa smidigt är det av största vikt att vi alla följer de anvisningar vad gäller utrymning och

Top