Kategori: Nyheter

Sopning av gator

Våren är här! I slutet av nästa vecka (v14) kommer gator och gränder i vårt område att sopas. Ställ om möjligt bilarna i garagen så att sandsopningsbilen inte hindras utan kommer åt ordentligt för att göra vårt område vårfint.

Status avseende utredning ”att kunna ladda elbil”

En utredning pågår sedan 2017 för att se om samfälligheten kan införa möjlighet att ladda el-bilar. En förutsättning för detta har varit att få Lantmäteriet att godkänna en ändring av anläggningsbeslutet och nu har beslutet äntligen vunnit laga kraft Läs

Årsstämma 2020

Välkommen på årsstämma för verksamhetsåret 2019 tisdagen den 10 mars kl 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C.

Sophämtning 2020

Hämtning av matavfall/brännbara sopor kommer att ske på måndagar under 2020. Uttjänta vitvaror hämtas på tisdagar var fjärde vecka med start 11/2 efter att anmälan gjorts till SEOM. För kommande hämtdatum se Sjöbrisens kalender.

Uppgrävd grop 204-området

SEOM har i samband med VA-åtgärder i Kärrdal/Sjöberg grävt upp en grop centralt i 204-området. Denna kommer att återställas så snart andra åtgärder i området är slutförda, troligen under slutet av januari 2020. För att underlätta transport till fastigheterna har

Motioner till årsmötet

Har du någon bra idé som kan förbättra förvaltningen av våra gemensamhetsanläggningar? Sista dag för inlämnande av motioner inför kommande årsmöte är 31 december 2019. Det går bra att lämna in motionen via mail eller lägga direkt i brevlådan hos

Styrelse 2020

Valberedningen har nu inlett sitt arbete med att hitta kandidater till nästa års styrelse. Är du intresserad av att hjälpa till med skötseln av våra gemensamma anläggningar för en fortsatt trevlig boendemiljö? Maila då valberedningen på valberedning@sjobrisen.com

Vattenavstängning 24/10

Styrelsen har blivit informerad om att vattnet kommer att hållas avstängt på delar av Lomvägen torsdagen den 24 oktober. Fastighetsägare i 204:a-området har fått bifogat informationsbrev från SEOM, vilket tyder på att 60-området ej berörs. Vattnet stängs av med start

Höstens städdag lördag 9/11

Foto: Tomas Johansson

Höstens städdag genomförs lördag den 9 november mellan klockan 10 och 14. Läs mer Väl mött!         //Styrelsen

Faktura samfällighetsavgift

Faktureringen av samfällighetsavgiften avseende juli-december brukar vanligtvis faktureras i början av september men har tyvärr blivit något försenad. Fakturan kommer dock att skickas ut senast måndag 23/9 och ha sista betaldatum 31/10.

Top