Samfällighetsavgiften

Hur betalas avgiften?

Faktura 2 gånger per år
Perioden januari – juni. Skickas normalt ut i början av april och ska vara betald senast sista april.
Perioden juli – december. Skickas normalt ut i början av september och ska vara betald senast sista september.

Faktura via e-post
För er som valt att betala samfällighetsavgiften via faktura 2 gånger per år. Gör en insats för miljön och underlätta vår administration genom att få utskick av faktura via e-post.
Ifall du är intresserad, skicka den e-postadress vi ska använda till henry.eivarsson@sjobrisen.com.

Autogiro
Vi erbjuder betalning via autogiro där dragning sker i efterskott sista bankdagen varje månad. Vid betalning via autogiro är det viktigt att man säkerställer att det finns täckning på kontot när avgiften ska dras. Ifall täckning saknas kommer beloppet läggas på nästa månadsdragning.

Byte av betalningssätt
Byte mellan faktura och autogiro eller tvärt om kan ske i januari eller juli. Vid byte mellan faktura och autogiro måste medgivandeblankett fyllas i och lämnas eller skickas till kassör (se info till höger ”Betalning via autogiro”).

Viktigt vid ägarbyte
Vid ägarbyte ansvarar säljare för att betala samfällighetsavgiften innevarande period. Exempel: Ifall överlåtelse sker 1 maj ansvarar säljare för att avgiften betalas t o m juni och reglerar avgiften för maj-juni med köpare.

Hur stor är avgiften?
Samfällighetens avgifter, samt senaste inbetalningsdag framgår av följande tabell. Nedanstående gäller för år 2018.

Vad ingår i samfällighetsavgiften?

I 204-området (små radhusen) har vi gemensamma garage med bl. a. eluttag för motorvärmare och den kostnaden ingår i avgiften. Varje år sätts det dessutom av en summa till en fond för underhåll av garagen, vidare har alla 204or gemensamma vattenmätare. Vattenförbrukningen ingår i avgifterna varför avgiften är högre i 204-omådet.

I 60-området har alla fastigheter egna vattenmätare och betalar därför sin förbrukning själva.

Gemensamt för 204 och 60-området är avsättningar till yttre fond (vägar, lekparker etc.), samt el för belysning och löpande skötsel av mark och väg (gräsklippning, snöplogning m.m.)

Av årsstämman beslutad avgift 2018 beräknad per fastighet,
204-området
Belopp
Budgeterad avgift per fastighet och år – 204 spec 5 060
Budgeterad avgift per fastighet och år – 264 omr 3 668
Budgeterad extra projektavgift per fastighet och år 4 849
Budgeterad avgift per fastighet och år – Totalt 13 577
   
Av årsstämman beslutad avgift för 2018  
Avgift per fastighet 204 området, per år  13 584
Avgift per fastighet 204 området, per halvår 6 792
Avgift per fastighet 204 området, per månad (avrundat) 1 132
   
Faktura (per halvår)  
Faktura avseende januari-juni, skickas ut i början av april, betalas senast sista april 6 792
Faktura avseende juli-december, skickas ut i början av september, betalas senast sista sep 6 792
   
Autogiro (per månad)  
Betalat via autogiro jan-feb (1 170 kr/mån) 2 340
Återstår för 2018 11 244
Avgift per månad (mars-november) 1 125
Avgift per månad (december) 1 119
Avgift per månad (januari-februari 2019) 1 125
   
Av årsstämman beslutad avgift 2018 beräknad per fastighet,
60-området
Belopp
Budgeterad avgift per fastighet och år – 264 omr 3 668
Budgeterad extra projektavgift per fastighet och år 4 849
Budgeterad avgift per fastighet och år – Totalt 8 517
   
Av årsstämman beslutad avgift för 2018  
Avgift per fastighet 60 området, per år  8 520
Avgift per fastighet 60 området, per halvår 4 260
Avgift per fastighet 60 området, per månad (avrundat) 710
   
Faktura (per halvår)  
Faktura avseende januari-juni, skickas ut i början av april, betalas senast sista april 4 260
Faktura avseende juli-december, skickas ut i början av september, betalas senast sista sep 4 260
   
Autogiro (per månad)  
Betalat via autogiro jan-feb (790 kr/mån) 1 580
Återstår för 2018 6 940
Avgift per månad (mars-december) 694
Avgift per månad (januari-februari 2019) 694

Utdebitering 1 april samt 1 september 2018 för fastigheter som valt fakturering.
Utdebitering sista bankdagen varje månad för fastigheter som valt autogiro. (Notera att vid betalning via autogiro dras avgiften i efterskott, d v s avgiften för januari dras sista bankdagen i januari)