Ladda elbil


I de tre garagen i 204-området (Lomvägen 69-481) finns en elbilsladdare vid varje P-plats. Laddaren har också ett vanligt eluttag för t.ex. motorvärmarsladd.

Ladda ner och läs dokumentet ”Frågor och svar om elbilsladdning”, med utökad information om elbilsladdning och motorvärmning. Där finns också information om vad som gäller för dig som bor i 60-området (Lomv 483-601).

Beställningar: I högra marginalen finns beställningsformulär för elbilsladdning mm.

Elbil: Du som vill ladda elbil behöver beställa RFID-brickor och ett Användar-ID som hör till fastigheten. När de är aktiverade är det bara att börja ladda.

Motorvärmning: Du som vill kunna schemalägga motorvärmning med personliga tidsscheman (via en mobiltelefon eller dator) behöver också beställa ett Användar-ID.).

Användar-ID: Din och fastighetens Användar-ID ska ha samma namn som en mejladress, din eller någon dig närstående. Alla i fastigheten delar på fastighetens enda Användar-ID. OBS: Användar-ID måste skapas av administratören, pröva inte själv. Med Användar-ID kan du logga in på laddarens hemsida, endera via mobilen med Appen ”Charge Amps” eller med en webbläsare via https://My.Charge.Space och kan då se uppgifter om din egen strömförbrukning samt skapa egna scheman för motorvärmning. Du kan också styra belysning och annat. Ladda ner Guiden för denna hemsida som visar hur det ser ut när du loggar in via en webbläsare. Appen via mobilen är självförklarande

Kostnader: Du som laddar elbil eller använder motorvärmaruttaget blir fakturerad av samfälligheten för din energiförbrukning, i efterhand några gånger per år. Priset per kWh kommer att motsvara samfällighetens rörliga elkostnad för avsedd period.

Problem: Varje laddare är skyddad bakom en individuell säkring (16A) i en liten gruppcentral nära din P-plats. Kontakta styrelsen om denna säkring löser ut (när din laddare är helt mörk) eller om laddaren på annat sätt inte tycks fungera. Om laddaren lyser som den ska, men ändå inte tycks fungera, så kan du slå av din säkring, vänta lite och sedan slå på den igen. Om felet då kvarstår ska du kontakta styrelsen. Se felanmälningsformulär i menyn till höger.

Viktigt: Hantera din laddsladd varsamt, den är dyr. Häng den i 4 stora ringar kring laddarens hals och snäppa in laddhandsken i sitt fäste, så att det klickar till. Om sladden skadas på grund av uppenbar oaktsamhet, exempelvis genom att den inte hängts upp korrekt efter användning, kan du bli betalningsskyldig.