Ladda elbil

I de tre garagen i 204-området (Lomvägen 69-481) finns nu en elbilsladdare vid varje P-plats med en speciell sladd för att ladda elbil. Laddaren har också ett vanligt eluttag för t.ex. motorvärmarsladd.

Ladda ner och läs dokumentet ”Frågor och svar om elbilsladdning”. Där försöker vi besvara alla tänkbara frågor, om elbilsladdning och om de förbättrade möjligheterna med motorvärmning. Där hittar du också information om vad som gäller för dig som bor i 60-området (Lomv 483-601).

Kort sammanfattning av det viktigaste:

Du kan kontrollera laddaren via Internet från MyChargeSpace dit du loggar in med ditt personliga Användar-ID (inloggningskonto). I menyn till höger kan du beställa ditt Användar-ID och ladda ner en kortfattad snabbguide över MyChargeSpace.

Kostnader: Du som laddar elbil eller använder motorvärmaruttaget kommer från och med 2020-12-01, att i efterhand bli fakturerad av samfälligheten för din energiförbrukning. Priset per kWh kommer att motsvara samfällighetens rörliga elkostnad för avsedd period.

Elbil: Du som vill ladda elbil behöver beställa RFID-brickor och Användar-ID som hör till fastigheten. Se beställningsfunktion. Fastighetens Användar-ID ska heta lika som din mejladress (eller en mejladress för någon dig närstående).

Motorvärmning: Du som vill kunna styra motorvärmning med personliga tidsscheman via en mobiltelefon eller dator behöver också beställa ett Användar-ID.

Användar-ID: Användar-ID beställs via Sjöbrisens hemsida. OBS! Prova inte att själv skapa Användar-ID, det måste göras av administratören. Med Användar-ID kan du logga in på laddarens hemsida https://fortum.charge.space (MyChargeSpace) och kan då se uppgifter om din egen strömförbrukning och skapa egna scheman för motorvärmning. Du kan också styra belysning och annat. Ladda ner Guiden för denna hemsida som beskriver vad som gäller.

Vid eventuella fel: Varje laddare är skyddad bakom en individuell säkring (16A) i en liten gruppcentral nära din P-plats. Kontakta styrelsen om denna säkring löser ut (när din laddare är helt mörk). Om laddaren lyser som den ska, men ändå inte tycks fungera, så kan du slå av din säkring, vänta lite och sedan slå på den igen. Om felet då kvarstår ska du kontakta styrelsen. Se felanmälningsformulär i menyn till höger.

Till sist: Hantera din laddsladd varsamt, den är dyr. Häng den i stora ringar kring laddarens hals och snäppa in laddhandsken i sitt fäste, så att det klickar till. Om sladden skadas på grund av uppenbar oaktsamhet, exempelvis genom att den inte hängts upp korrekt efter användning, kan du bli betalningsskyldig.