Avlopp

Rutin vid problem med avlopp i fastigheterna

Vill du som fastighetsägare kunna få ersättning för kostnader som uppstår i samband med problem/stopp i avlopp och där rörmokare/spolfirma har konstaterat att felet inte finns i din fastighet utan i samfälld anläggning, måste du innan arbetet utförs inhämta ett godkännande av ordföranden/ansvarig för frågor som rör avlopp/vatten.

Utan detta godkännande från styrelsens sida kommer du att behöva stå för kostnaden själv eftersom ingen annan än styrelsen kan beställa tjänster för samfällighetens räkning.

Ordförande: Fredrik de Maré, 070-328 44 24, fredrik.demare@sjobrisen.com
Vice ordförande: Henry Eivarsson, 08-35 26 43 eller 070-982 19 85, henry.eivarsson@sjobrisen.com