Avlopp

Rutin vid problem med avlopp i fastigheterna

Vill du som fastighetsägare kunna få ersättning för kostnader som uppstår i samband med problem/stopp i avlopp och där rörmokare/spolfirma har konstaterat att felet inte finns i din fastighet utan i samfälld anläggning, måste du innan arbetet utförs inhämta ett godkännande av ordföranden/ansvarig för frågor som rör avlopp/vatten.

Utan detta godkännande från styrelsens sida kommer du att behöva stå för kostnaden själv eftersom ingen annan än styrelsen kan beställa tjänster för samfällighetens räkning.