Avlopp

Rutin vid problem med avlopp i fastigheterna

Vill du som fastighetsägare kunna få ersättning för kostnader som uppstår i samband med problem/stopp i avlopp och där rörmokare/spolfirma har konstaterat att felet inte finns i din fastighet utan i samfälld anläggning, måste du innan arbetet utförs inhämta ett godkännande av ordföranden eller ansvarig för frågor som rör avlopp/vatten.

Utan detta godkännande från styrelsens sida kommer du att behöva stå för kostnaden själv eftersom ingen annan än styrelsen kan beställa tjänster för samfällighetens räkning.

Ordförande: Henry Eivarsson 070-982 19 85, 08-35 26 43, henry.eivarsson@sjobrisen.com
Ansvarig avlopp/vatten: Michael Hjelmåker 070-560 80 27, michael.hjelmaker@sjobrisen.com