Information från styrelsen juni 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar:

Sjöbrisen – Info till medlemmar juni 2018