Elbilsladdningsprojektet

Information om pågående projekt för införande av el-bilsladdning i garagen G1, G2 och G3 för Lomvägen 69-481

Införande av elbilsladdning i gemensamhetsgaragen beräknas påbörjas i maj månad och det är viktigt att alla som berörs följer de anvisningar gällande parkering och utrymning av garagen som kommer kommuniceras via skriftlig information i brevlådor samt publiceras på denna sida. Läs den bifogade PDF:en för detaljerad info om projektet och dess nuvarande status mars 2020).

For information in English regarding the forthcoming installation of charging stations for electric vehicles please read here: Detailed info in English

En sammanfattning av projektets historik finns att läsa här: Historik Utredning Elbilsladdning

Staffan Lindahl, Lomv. 183 leder utredningsgruppen (tillsammans med styrelsen). Kontakta Staffan (staffan.lindahl@live.se, 070-316 6762) om du vill ha ännu mer information.

Viktigt att komma ihåg till dess att elbilsladdarna är installerade:

Laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjuden. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag!