Utredning el-bilsladdning

Information om pågående utredning av el-bilsladdning i garagen G1, G2 och G3 för Lomvägen 69-481

Laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjudet. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag!

En utredning pågår sedan 2017 för att se om samfälligheten kan införa möjlighet att ladda el-bil. Läs den bifogade PDF:en för detaljerad info om utredningen och dess nuvarande status (april 2019).

Staffan Lindahl, Lomv. 183 leder utredningsgruppen (tillsammans med styrelsen). Kontakta Staffan (staffan.lindahl@live.se, 070-316 6762) om du vill ha ännu mer information.