Sophantering

Varje fastiqhetsägare ansvarar tillvidare för sin egen sophantering. Sophämtningen sköts av SEOM enligt avtal med kommunen. Vi ber er följa de enkla regler som finns för källsortering. Brännbara hushållssopor kastas i de gröna större kärlen och matavfall förpackad i de därför avsedda påsarna i de små bruna kärlen (påsar finns att hämta i redskapsboden vid G3).

IMAG0182
Samfällighetens sopbehållare är endast avsedda för hushållssopor. Möbler, även demonterade, innebandyklubbor och 2 st 5 kilos hantlar är definitivt inte hushållssopor.

Sopkärlen är ämnade för hushållssopor och inte för grovsopor, kartonger, trädgårdsavfall och liknande. Vi betalar gemensamt för sophämtningen och vi är alla ansvariga för att detta sköts.
Är sopkärlet fullt när du kommer? Använd ett annat kärl. Tunnor som står med öppet lock drar till sig fåglar och i förlängningen skadedjur (råttor mm)

Grovsopor och trädgårdsavfall ber vi er samla ihop och åka med till SÖRABs återvinningscentraler, exempelvis Hagbytippen eller SmedbyKartonger, tidningar, glas, plast och metall lämnas på lämplig återvinningsplats. Närmast är vid nerfarten till Rösjöbadet. Inga sopor får placeras utanför de uppställda kärlen. Styrelsen har fått stämmans uppdrag att ansvara för sophanteringen och en utredning pågår för att lämna förslag till stämman hur detta ska gå till.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall skall lämnas i containrar vid städdagar alternativt vid Hagbytippen eller Smedby(Upplands Väsby).
Trädgårdsavfall får enligt lag ej dumpas i skogen på andra sidan Lomvägen eller i skogen på andra sidan gång/cykelbanan på andra sidan området.

Vitvaror och el-avfall

Spisar, ugnar, diskmaskiner och tvättmaskiner samt kyl- och frys ställs ut vid sopkärlen (G1, G2, G3) EFTER att du överenskommit med SEOM om hämtning dock tidigast 2 dagar före hämtning. Se Hämtning vitvaror, kyl- och frys för mer information.

TV, radio, video eller annan el-artikel med ljud eller bild kan du, i de fall du samtidigt köper en ny, lämna till butiken.

Miljöboxen används med fördel till både farligt avfall och småelektronik. Boxen, som rymmer 25 liter och är utrustad med säkerhetsspärr kan köpas genom SEOM (om du saknar den som tidigare lämnats ut gratis). Farligt avfall lämnas sedan på någon av återvinningscentralerna eller om Miljöbilen – Smågrovbilen kommer till området (i så fall läggs information om detta ut på hemsidan).

Lämna själv

En mobil återvinningscentral besöker regelbundet Kärrdal. Mobil ÅVC finns på plats på vid Kärrdalsskolans P-plats vissa lördagar kl. 10:00-14:00. För datum och mer information besök SEOM:s hemsida

Alla privatpersoner kan lämna avfall gratis på SÖRABs återvinningscentraler. Dina närmsta återvinningscentraler är Hagby och Smedby.

Läs mer om sophämtning och återvinning på www.soren.nu – Sören – sorteringsguiden för invånarna i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna.