Brandskydd

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt. Hemmet är vår trygghet. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans.

Här hittar du praktisk information om effektiv brandskydd för ditt hus:

Brandkåren Attunda

Val av handbrandsläckare

Brandskyddsföreningen

Top