Information från styrelsen december 2018

Bifogat informationsbrev har delats ut till samtliga medlemmar:

Sjobrisen – Info till medlemmar december 2018