Byte av garagenycklar

Information om utkvittering av nya garagenycklar finns publicerad på medlemssidan.
Målsättningen är att alla nycklar skall vara hämtade innan 30 September.2021.