Årsstämma

Årsstämma för verksamhetsåret 2020 kommer att hållas tisdagen den 22 juni kl 19 på bollplanen i 60-området. Av smittskyddsskäl har styrelsen valt att förlägga mötet utomhus och även förberett att den som vill lättare kan delta via ombud. Hur detta kommer att gå till finns beskrivet i kallelsen som kommer delas ut i brevlådorna inom kort.

Väl mött!

/Styrelsen