Protokoll ordinarie årsstämma 2019

Protokollet från årsmötet den 11/3-2019 finns nu på sidan Protokoll/Information från styrelsemöten.