Problem med belysning i 60-området

Problem med belysning i 60-området
Foto: Henry Eivarsson

Uppdatering 20170523:
Området är nu felsökt och felet lokaliserat. Det ligger i marken mellan stolparna utanför husen 547-465, sannolikt är det en skarv som brunnit av. Grävning och byte/skarvning av kabel kommer att åtgärdas i början på juni, preliminärt 5/6.

Eftersom arbetet kommer att utföras i direkt anslutning till uppfartsvägen, ber vi er att visa hänsyn och hålla särskild låg fart förbi arbetsplatsen.

Uppdatering 20170427:
En första felsökning visade att säkringar har gått och slår ifrån. Ytterligare felsökning behövs och kommer att genomföras så fort som möjligt. Det kommer dock förmodligen ta tid, eftersom det är ett stort område som behöver genomsökas för att säkerställa var felet ligger. Problemet påminner om tidigare problem vi har haft inom 204-området.

20170426: Vi har i kväll uppmärksammat att det är problem med en hel del lampor utmed uppfartsvägen och i stickvägarna i 60-området. Ansvarig för gatubelysning är underrättad och felsökning kommer att göras så fort som möjligt.