Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dagen för inlämning av motioner till nästa års stämma är 31/12-2017. Dessa kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.