Har du parkeringstillståndet väl synligt?

Styrelsen har nu genomfört en rad åtgärder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet i vårt område. Väghindren har målats, skyltning förbättrats och uppfartsvägen har fått markerade parkeringsrutor och nya speglar har satts upp i korsningarna.

Ett problem som dock kvarstår är en hel del obehöriga fordon som tar upp parkeringsplatser både på gargetak samt gästparkeringar vilket också leder till att fordon parkeras där det råder parkeringsförbud, ex runt garagen och på vändplatser. Styrelsen kommer kontinuerligt att arbeta med de medel som står till buds, dvs kontakta fordonsägare och påtala vilka regler som gäller, främst genom en lapp på rutan. För att undvika onödigt ”lappande” uppmanar vi alla att följa våra gemensamma ordningsregler samt använda parkeringstillstånden och lägga dessa väl synliga i framrutan.

Tack på förhand!

//Styrelsen