Förtydligande Aerius Ventilation

Företaget Aerius Ventilation utför arbeten i området med att rensa ventilationskanaler.
Observera att detta INTE är något som har initierats av styrelsen.
Ordförande, Henry Eivarsson, blev under onsdag 7/2 informerad om att Aerius kommer att utföra arbeten i området och att de skulle dela ut reklam.
Styrelsen har inget med detta att göra utan det är upp till respektive fastighetsägare att bestämma om man vill anlita företaget.
Vill man komma i kontakt med Aerius Ventilation är telefonnumret 08-400 255 53.