Kategori: Nyheter

Påminnelse – Problem med stängning av garageportar

© Foto: Henry Eivarsson

På grund av att vi tyvärr till och från har problem med den automatiska stängningen av portarna i G1 och G2 påminner vi återigen: Tyvärr kan det bli fukt på sensorplattorna i garageportarna som medför att portarna ej stängs automatiskt genom nyckel eller tryck på dosa. Det är

Årsstämma 2018 – måndag 12 mars

Årsstämma 2018 – avseende verksamhetsåret 2017 – kommer att hållas måndagen den 12 mars klockan 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut till alla medlemmar.

Uppdaterat schema för hämtning av vitvaror, kyl och frys

Nu finns datumen för hämtning av vitvaror, kyl och frys under 2018 på hemsidan. Mer info finns här.

Olämplig användning av samfällighetens dagvattenbrunnar

På förekommen anledning vill vi göra medlemmarna uppmärksamma på att det är förbjudet att hälla överbliven målarfärg, spackel etc i dagvattenbrunnarna, eftersom detta orsakar stopp och dessutom inte är bra för miljön. Fastighetsägare som anlitar hantverkare måste upplysa dessa och

Mobil återvinningscentral Kärrdal 2018

Enligt information på SEOM:s hemsida kommer den mobila återvinningscentralen besöka Kärrdal under 2018. Mobil ÅVC på plats på vid Kärrdalsskolans P-plats  lördagar kl. 10:00-14:00 följande datum: Våren 2018 Hösten 2018 13 jan 14 juli 10 feb 11 aug 10 mars 8

Insamling av julgranar januari 2018

Boende inom Sjöbrisen har möjlighet att fram till söndag 21/1 lämna sin gran vid en uppsamlingsplats vid respektive garage. Skyltar som anger plats kommer att sättas upp. Måndag 22/1 hämtas granarna för transport till återvinning. Styrelsen vädjar till alla boende att endast lämna julgranar då annat skräp ej

Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dagen för inlämning av motioner till nästa års stämma är 31/12-2017. Dessa kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.

Problem med stängning av garageportar

© Foto: Henry Eivarsson

Tyvärr kan det bli fukt på sensorplattorna i garageportarna som medför att portarna ej stängs automatiskt genom nyckel eller tryck på dosa. Det är viktigt att portarna är stängda för att förhindra att obehöriga får tillträde till våra garage. Därför ber vi er alla att vara extra uppmärksamma

Protokoll från extrastämma 170928

Nu finns protokollet från extrastämman torsdag den 28 september på följande länk

Prospekt från nybyggnation 1972-1974

Vi har fått tillgång till de ursprungliga prospekten som togs fram i samband med nyförsäljning av våra hus under perioden 1972-1974. De dokument vi har fått är från etapp II av 204-området. Vi tar gärna emot prospekt/dokument från övriga etapper

Top