Ändring av dag för sophämtning

SEOM har ändrat hämtdag för hushållssopor till torsdagar.

Ändringen började gälla f o m 6/5