Information i asfaltsprojektet (2012-11-05)

Stig Carlsson SICAB Byggkonsult AB är auktoriserad att utföra byggbesiktningar till konsument.

Fastighetsägare tillhörande Sjöbrisens samfällighetsförening kan få konsumentbesiktning utförd av valt tillval för en kostnad av 1000 kr inkl. moms/boende vid bokning av minst 5st besiktningar per tillfälle.

Vid enskilt besiktningstillfälle kostar en konsumentbesiktning 3000 kr inkl. moms.

Beställning skickas per epost till peter.lindgren@sjobrisen.com

När vi fått ihop tillräckligt med beställningar bokar vi in en dag med Stig Carlsson

 

Asfaltsgruppen