Idéstudie detaljplaner och möjlig markförsäljning

Styrelsen har under 2018 genomfört en idéstudie för att på ett informativt och relevant sätt kunna informera medlemmarna i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen om vad en eventuell förändring av gällande detaljplan och en försäljning av samfälld mark kan innebära. Idéstudien beskriver frågorna och visualiserar en tänkbar bebyggelse för att underlätta en relevant diskussion.Idéstudien presenterades för medlemmarna i november 2018 och har sedan kompletterats med ytterligare information och en enkät som du som medlem har fått i din brevlåda i februari 2019. Vi önskar att alla medlemmar ska svara på enkäten.Finns det intresse från medlemmarna att driva ovan frågor vidare så kommer styrelsen att kalla till en extrastämma under 2019. Saknar du ovan information och enkät, kontakta styrelsen.