Protokoll

Här finns protokoll och sammanfattningar från våra möten.

Styrelsemöten           Årsmöten                                      

2018

2017                             2017 (verksamhetsår/årsstämma 2018-03-12)
                                     Extra stämma 2017 (extra stämma 2017-09-28)

2016                             2016 (verksamhetsår/årsstämma 2017-03-09)

2015                             2015 (verksamhetsår/årsstämma 2016-03-09 2016-03-22)

Tidigare år