Sopning av garagen den 14 maj 2024

Den 14-maj 07.00-16.00 kommer det att ske sopning av garagen

Sopa gärna ut till mittgången från din parkering innan den 14-maj
så att grus m.m. kan tas upp av sopmaskinen.

Se gärna över vad ni förvarar vid er parkeringsplats, det är inte tillåtet 
att förvara:

  • Däck
  • Brandfarliga ämnen
  • Bensin/diesel
  • Motorolja
  • Spolarvätska
  • Samt andra lösa föremål

Parkering under aktuell dag är tillåtet runt garagen samt i mån av plats finns parkeringsdäcket att tillgå.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Sjöbrisens Samfällighetsförening