Trädgårdsgruppen

Sjöbrisens trädgårds – lägesrapportering januari 2014

Består av: Susanna Wedefelt Lindgren/497, Lars Wedin/561, Eva Lindberg/157, Anita Davidsson/597 och Constantina Olstedt Blakely/121

Vi har två uppdrag:

  • Att ta fram förslag till hur rabatterna kring lekparkerna i 204-området kan se ut
  • Att ge förslag till medlemmarna i 60-området på lämpliga växter att ha i den lilla planteringen vid garaget

60-området

I fallet med 60-områdets rabatter så har förslag skickats ut och en del medlemmar har också valt att be samfälligheten att sköta den lilla rabatten och även valt en växt att ha där. Växterna till dessa kommer att beställas samtidigt med växterna till 204-områdets rabatter och planteras under våren.

204-området

I fallet med 204-områdets stora rabatter så finns nu ett utarbetat förslag som styrelsen har godkänt och det kommer att skickas till lämpliga företag med begäran om anbud. Bland dessa kommer även Lövhagen att finnas. Det har beställts en prototyp av de spaljéställningar som klematisen ska klänga i. Om styrelsen gillar prototypen kommer resterande 13 att beställas också.

 

Vid frågor hör av er till Susanna Wedefelt Lindgren

Beskrivning hur rabatterna kommer att utformas finns i informationen om den röda rabatten.