Problem garageportar

Just nu har vi garageportar i G2 & G3 som inte fungerar som de ska. Analys av felorsak pågår och styrelsen tar därefter fram förslag på åtgärd.