Kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämma 12 mars-2018

I helgen har kallelse och årsmöteshandlingar till årsstämman den 12/3-2018 delats ut i samtliga medlemmars brevlådor.

Handlingarna finns även på denna länk: Kallelse och årsmöteshandlingar  och Uppdaterad revisionsberättelse 2017