Garageport G2

För närvarande har vi problem även med andra garageporten i G2. Reparatör kommer att tillkallas så fort det är möjligt. Just nu står porten öppen så att det går att passera in och ut. Låt porten stå öppen i väntan på reparation, eftersom det finns en överhängande risk att porten fastnar halvvägs om man forcerar stängning.

//Styrelsen